Jessica Padt logo

  Privacy


  Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG van kracht. Deze verplicht mij duidelijk vast te leggen wat ik met uw persoonsgegevens doe:

  Ik, Jessica Padt Meubelstoffering, beheer een adressenbestand waarin de volgende gegevens van u geregistreerd zijn voor zover deze bij mij bekend:

  - Voornaam
  - Achternaam
  - Bedrijfsnaam
  - Straatnaam + Huisnummer
  - Postcode + Woonplaats
  - Telefoonnummer(s)
  - E-mailadres(sen)

  Voordat ik aan een opdracht begin vraag ik altijd om bovenstaande gegevens die ik bewaar in mijn archief. Dit alleen om u te kunnen bereiken voor, tijdens en na het proces van het stofferen van uw meubel(s).

  Geen van uw bij mij bekende gegevens worden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, aan derden verstrekt. Het staat u vrij contact met mij op te nemen mocht u uw bij mij geregistreerde gegevens willen inzien, wijzigen of verwijderen. Ook voor verdere informatie hieromtrent, kunt u altijd contact met mij opnemen.

  Algemene Voorwaarden