Jessica Padt logo

  Privacy

  Archief

  Voordat ik aan een opdracht begin vraag ik altijd om uw naam, adresgegevens en telefoonnummer. Ik bewaar deze gegevens in mijn archief. Dit alleen om u te kunnen bereiken voor, tijdens en na het hele proces van het stofferen van uw meubel. 

  Derden

  Ik verstrek uw gegevens nooit aan derden. Tenzij ik daartoe verplicht ben op grond van wet- en regelgeving, ik daartoe genoodzaakt ben als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval ik dat noodzakelijk acht ter bescherming van mijn eigen belangen. Mocht ik het toch nodig achten om uw gegevens te delen, dan gebeurt dat niet zonder uw toestemming vooraf.

  Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met mij opnemen via info@jessicapadt.nl